• شرح وظایف معاونت میراث فرهنگی
  • وظايف اصلي معاونت ميراث فرهنگي استان شامل پژوهش، نظارت، حفظ و احياء برگرفته از ماده 3 قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور:

  1. تهيه و تنظيم و اجراي برنامه هاي پژوهشي پيرامون آثار باقي مانده از گذشتگان .
  2. بررسي و شناسايي محوطه ها، تپه ها، بناها و مجموعه هاي تاريخي و تهيه فهرست جامع از آن ها و نقشه باستان شناسي استان
  3. بررسي هاي مردم نگاري، پژوهش هاي مردم شناسي، انسان شناسي زيستي و شناخت فرهنگ بومي مناطق مختلف استان.
  4. ثبت آثار ارزشمند منقول و غير منقول فرهنگي- تاريخي استان در فهرست آثار ملي كشور و فهرست هاي ذيربط
  5. تهيه و اجراي طرح هاي لازم به منظور حراست، حفاظت تعمير و مرمت و احياء آثار، بناها و مجموعه هاي فرهنگي- تاريخي.
  6. اظهار نظر در كليه طرح هاي عمراني جامع و تفصيلي در رابطه با مناطق فرهنگي و تاريخي و موافقت نهايي درباره محوطه ها و بافت ها و اماكن فرهنگي- تاريخي ارزشمند در موارد مذكور و جلوگيري از تخريب آن ها.
  7. تعيين حريم بناها، مجموعه ها، محوطه ها و تپه هاي تاريخي ثبت شده و ضوابط خاص معماري و طراحي داخل حريم.
  8. ايجاد مركز اسناد و مدارك ميراث فرهنگي كشور (نظير مجموعه گزارش هاي علمي، نقشه ها و عكس هاي بناها و ...) جهت ارائه خدمات علمي و تحقيقاتي در اين زمينه.
  9. همكاري با ساير ارگان ها و ادارات در زمينه فعاليت هاي مرتبط
   
دسترسی سریع
شهرستان ها
تمامی حقوق این پورتال متعلق است به اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی مجری پورتال : شرکت داده پردازی پویان ابتکار شرق